تجربیات دوره کرونا

  • چرا هنگام تمرین مدیتیشن، خواب می‌رفتم؟

    پلان اول: خسته و کوفته از کار روزانه و افتاده روی تخت کارهایی که هیچ‌وقتِ خدا تمامی ندارند و هنوز یکی تمام نشده، هزارتای دیگرش هوار می‌شوند روی سرم. از اینکه وقتی سرخوش بودم، به انجام هیچ کاری، جواب رد ندادم، حسابی پشیمانم. حالا در این وقت کم چطور می‌خواهم این همه کار را به […]

  • وقتی قانون پنج ثانیه دوباره مرا به زندگی عادی برگرداند

    پلان اول: قبل از اینکه بدانم می‌شود واقعاً با حال خوب کارهای عقب مانده را تمام کرد. تا دیروقت شب بیدارم و کتاب می‌خوانم اما این مطالعه به تنهایی حالم را خوب نمی‌کند. از کار روزانه خسته شده‌ام و از اینکه هرچه کارهایی عقب افتاده را پیگیری می‌کنم، باز هم کارهایی هست که باید انجام […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز