آموزش

  • آشنایی با روش تحقیق در علوم پزشکی

    از فعالیت های من و دوستان هم کلاسی ام در دوره دانشجویی می شود به ارائه کلاسی اشاره کرد. یکی از دروس این ترم ما، درس «سمینار تحقیق» است. در درس سمینار تحقیق، دانشجو موظف است یک پروپوزال یا طرح پژوهشی را با رعایت تمامی نکات مربوط به روش تحقیق، ارائه دهد. با توجه به […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز